• Featured
  • A Rainbow Life is a Happy Life!

    ancilla_featuredphoto

      Makulay nga ang buhay mo, pero… balanse ba ito? Ito ang mismong pinupunto ng naganap na Rainbow Life Adventure Program two weeks ago. Ang mga nag-facilitate nito ay ang mga bibong-bibong kaibigan natin sa Ancilla EDC, Inc.   Maaaring magaling ka sa workplace, pero nagsa-suffer naman ang iyong relationships. O naturingan kang social butterfly! Pero […]